Sökhjälp

Du kan välja mellan den förvalda, enkla sökningen och avancerad sökning. För båda varianterna gäller att  minst 2 tecken måste anges. 

Enkel sökning
Här väljer du vad du vill söka på ur listan. Förvalt är sökning på melodititel.

Om du söker på boktitel, eller artikelnummer så visas träffar på böcker, häften och notblad. Söker du på melodi, kompositör, artist eller instrument så visas träffar på melodier. Du kan då klicka på boktiteln för att visa vilka melodier som ingår i den.

Avancerad sökning
Klicka på fliken "Avancerad". Här kan du göra en kombinerad sökning, genom att fylla i flera fält. Du kan ex. söka på:
Samling/Bok: Vispop
Melodititel: ballad
Kompositör:   Cornelis

Då hittar du alltså melodititlar innehållande "ballad" av artisten "Cornelis" i en bok med namn "Vispop".

Är något av fälten "Melodititel", "Artist" eller "Kompositör" ifyllt, sker sökning efter melodititel. Fyller du bara i "Samling/Bok" och "Instrument" så sker sökning efter Samlingar. 

Söktips
Du kan ange till exempel "Sti" för att söka efter Sting, men då får du också träffar på Austin Patty. Försök därför att göra din sökning så precis som möjligt. Prova den avancerade sökningen om du får många träffar.

Säkrast är att bara använda för- eller efternamn om du ex. söker efter en artist. Om du söker på "Bryan Adams", kan du annars missa "Adams, Bryan".

För att hitta i en lista med artiklar, kan du också använda webbläsarens sökfunktion. Klicka någonstans bland artiklarna och använd ex. Redigera - Sök (Internet Explorer, =<F3>).